اسناد فنی و حقوقی

2012

  دراین بخش برخی استاندارهای مرتبط با بحثهای بتن  و ژئوتکنیک را در اختیار دست اندرکاران صنعت ساختمان قرارداده ایم.
همچنین آخرین قراردادهای تیپ نظام مهندسی ساختمان استان برای انجام آزمایشهای بتن و ژئوتکنیک در اختیار دفاتر ،کارفرمایان و پیمانکاران قرارداده شده است.

دریافت آخرین نسخه قرارداد ژئوتکنیک

فرمت : pdf حجم :287.0127 KB

دریافت آخرین نسخه قرارداد بتن

فرمت : pdf حجم :391.8135 KB

مجموعه مقالات -1- پی و شالوده در تحلیل ساختمانها در برابر زلزله-2-افتادگی ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمانها-3-بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی -نشریه 135:

فرمت : pdf حجم :2139.669 KB

شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمه-نشریه 57:

فرمت : pdf حجم :12685.84 KB

CCI2004

فرمت : pdf حجم :3218.298 KB

راهنمای آبا-نشریه126:

فرمت : pdf حجم :12685.84 KB

سازه های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه:

فرمت : pdf حجم :2965.72 KB

دیوارهای سنگی - نشریه 90:

فرمت : pdf حجم :1224.29 KB

تفسیر بخش دوم آبا- تجدید نظر اول - اصول تحلیل و طراحی:

فرمت : pdf حجم :7902.421 KB

تفسیر بخش اول آبا- تجدید نظر اول - کلیات، مصالح و مسائل اجرایی:

فرمت : pdf حجم :490.0674 KB

بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار-نشریه 100:

فرمت : pdf حجم :2037.076 KB

اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا -نشریه120-1394:

فرمت : pdf حجم :208.3066 KB

آزمایشهای تیپ مکانیک خاک-شناسایی و طبقه بندی خاک- نشریه 127:

فرمت : pdf حجم :2654.538 KB

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمانهای بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP-نشریه 345:

فرمت : pdf حجم :8082.428 KB

واژه نامه بتن ایران-نشریه 414-ویرایش سوم:

فرمت : pdf حجم :3535.992 KB

دریافت فایل آئین نامه بتن ایران:

فرمت : pdf حجم :9470.866 KB

دریافت فایل مبحث نهم مقررات ملی ساختمان:

فرمت : pdf حجم :72.5127 KB

Sampling Freshly Mixed Concrete

فرمت : pdf حجم :26.13672 KB

گیلان - رشت - خیابان نیکمرام- بعد از کوچه مریم - پلاک 90     
 کد پستی : 66484-41557
 ایمیل : info@apss-co.ir      
تلفن  : 33551850-013 

© 2017 تمام حقوق این سایت برای آزماپی ستون سازه محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال